Telefon
840 810 810 (7.00 – 17.00)
Email Adresa
U Mototechny, 251 62 Tehovec

Úvod  Nabídka  Stavební práce  Základová deska  Zakládání staveb Betonáž základů

Betonáž základů

O důležitosti kvalitně provedených základů a základové desky nejspíše nikdo nepochybuje. Obzvláště vezmete-li v úvahu, že musí unést a rozložit celou váhu stavby. Její realizace může působit jednoduše, ale přesto vyžaduje dostatek zkušeností, znalostí a profesionální přístup. Pokud uvažujete nad postavením vlastního rodinného domu a netroufáte si na stavbu svépomocí, doporučujeme využít služeb osvědčené stavební společnosti a nechat si základovou desku nebo celou stavbu zhotovit na klíč. Ušetříte si tak mnoho starostí a práce s tím spojené. Mezi takovéto osvědčené společnosti patří například Hotové domy s.r.o. – www.hotovedomy.cz

Postup výstavby samotné základové desky je následující. Před zahájením výkopových prací, je geodetem vyměřena výška, v níž se má nacházet budoucí podlaha, tedy tzv. nulový bod. Poté, přichází na řadu důkladné srovnání terénu ve vzdálenosti alespoň 15 cm pod úrovní nuly.

Zemní práce:

- Cílem je vyhloubit základové pasy (či jámu pro sklep). Nejdříve se skryje a uskladní vrstva ornice. Geodet zaměří a znovu vytyčí základové pasy. Následuje hloubení pasů většinou bagrem či jinou stavební mechanizací. Nesmíme zapomenout (když už je mechanizace na stavbě) na vyhloubení ležaté kanalizace, popřípadě jímky.

  • Zaměření desky, výkopové práce, zemnící pás, technické prostupy

Začištění základové spáry:

- Spáru je třeba začistit. A to nejčastěji manuálně. Zároveň se připraví zemnicí pásek pro hromosvod a bednění pro všechny prostupy sítí (kanalizace, voda, plyn, elektřina…).

Zalití základové spáry betonem:

- Následně se základové pasy zalijí betonem (typ betonu určí projektant; nejčastěji se jedná o typ B15).
- Beton lze dodat na stavbu z betonárky v tzv. mixech, popřípadě jej můžeme na místě připravit v míchací hlavě Bobcat (dle umístění stavby spočítáme, která technologie vyjde levněji).
- Pokud stavíme v propustných a nesoudržných zeminách, můžeme základy před betonáží podsypat vrstvou štěrku.
- Nejlépe je betonovat hned po vyhloubení, aby nedošlo k provalení stěn, popř. zaplavení vodou.

Dalším krokem, jsou výkopové práce, kdy je v místech budoucího nosného zdiva vyhlouben výkop. Následuje betonáž základů. Základová spára se vysype štěrkem a zalije betonem. Na nějž jsou umístěny duté tvárnice neboli ztracené bednění, které se zalije betonem. Vylitý beton je rovněž třeba zhutnit a srovnat do stejné roviny. Tím je dokončena betonáž základů, takže lze přistoupit k provedení základové desky. Prostor mezi obvodem stavby, se tak vylije betonem, čímž vznikne** základová deska** připravená na aplikaci výztuže a následné vyrovnání celé její plochy.

VYBERTE SI Z NABÍDKY SLUŽEB V OBLASTI ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
Pěnosklo u zakládání staveb Pěnosklo u zakládání staveb Pěnosklo u zakládání staveb Pěnosklo u zakládání staveb

Při realizaci základů a základové desky je nezbytné užití kvalitních materiálů, které zaručí vysokou odolnost a funkčnost celého díla. V případě, že svěříte tuto práci do rukou profesionálů, je použití prvotřídních materiálů samozřejmostí.

HLAVNÍ NABÍDKA SPOLEČNOSTI
MONTOVANÉ HALY MONTOVANÉ HALY MONTOVANÉ HALY MONTOVANÉ HALY

Napište si o více informací:


Využijte kontaktní formulář a napište si o více informací:


Položky označené hvězdičkou * jsou povinné.

Kvalita světových značek

loga loga loga loga loga loga loga

2024 Copyright | Všechna práva vyhrazena Hobbytec CZ s.r.o. | www.hotovedomy.cz | Tvorba: TOVARNA.CZ s.r.o. | Webdesign: GLIPS