Telefon
840 810 810 (7.00 – 17.00)
Email Adresa
U Mototechny, 251 62 Tehovec

Úvod  Nabídka  Stavební práce  Projektové služby  Stavební povolení Postup, jak na to, aneb co je třeba

Postup, jak na to, aneb co je třeba

K územnímu řízení zpravidla potřebujete:

 • Doklady o vlastnictví (aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy)
 • Informace z katastru nemovitostí o sousedních parcelách a nemovitostech
 • Projektovou dokumentaci k územnímu řízení (technická zpráva, situace, půdorysy, řez, pohledy) 2×
 • Technickou zprávu požární ochrany, kterou se prokáže, že požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemky
 • Doklad o radonovém průzkumu zpracovaném oprávněnou organizací
 • Souhlas k odnětí pozemku ze zemědělského fondu (odbor životního prostředí)
 • Vyjádření správce energetické sítě (ČEZ, E-ON apod.)
 • Vyjádření správce plynovodu (RWE Transgas, Plynářenská a.s.)
 • Vyjádření správce vodovodů a kanalizací
 • Vyjádření správce telekomunikačního vedení (Telefónica O2)
 • Vyjádření správců jiných sdělovacích a kabelových vedení (Alcatel, Sitel, apod.)
 • Vyjádření odboru životního prostředí a odboru ochrany vod a půdy
 • Vyjádření příslušného architekta nebo architektonicko-urbanistické komise, pokud je stavebním úřadem vyžadováno
 • Souhlas majitelů pozemků, na jejichž pozemek stavební činností zasahujete (např. přípojkami)
 • Povolení sjezdu z parcely na komunikaci. Často je pro toto povolení zapotřebí vyjádření příslušného dopravního inspektorátu.
 • Autorizaci projektanta

Ke stavebnímu řízení zpravidla potřebujete:

 • Doklady o vlastnictví (pokud jste je nepředkládali v předchozím stupni)
 • Projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení 2× (3×, pokud stavební úřad není v místě)
 • Vyjádření správců sítí, na jejichž média se napojujete (schválení vyprojektovaných přípojek)
 • Autorizaci projektanta
 • Prohlášení stavebního dozoru při realizaci svépomocí nebo
 • Živnostenský list stavební firmy, která bude stavbu provádět na klíč.

Na některých stavebních úřadech mohou vyžadovat i jiné doklady a vyjádření (požárního rady, okresní hygienické stanice, památkového úřadu atd.).

NABÍDKA PRODUKTŮ

OSTATNÍ OSTATNÍ OSTATNÍ OSTATNÍ
Kompletní nabídka Kompletní nabídka Kompletní nabídka Kompletní nabídka

| Hliníkové přístřešky a pergoly | Ocelové přístřešky na auto | Levné hliníkové pergoly | Betonové garáže | Plechové garáže s omítkou | Levné garáže | Plachtové garáže | Prémiové hliníkové pergoly | Levné pergoly |

Kvalita světových značek

loga loga loga loga loga loga loga

2024 Copyright | Všechna práva vyhrazena Hobbytec CZ s.r.o. | www.hotovedomy.cz | Tvorba: TOVARNA.CZ s.r.o. | Webdesign: GLIPS