Telefon
840 810 810 (7.00 – 17.00)
Email Adresa
U Mototechny, 251 62 Tehovec

Úvod  Nabídka  Stavební práce  Izolace Izolace proti radonu

Izolace proti radonu

Izolace proti radonu se používá zejména u rodinných domů a dalších staveb jako účinná ochrana proti vnikání tohoto nebezpečnému prvku do bytových prostor.

Proč je radon nebezpečný?

Radon je přírodní radioaktivní plyn, který našimi smysly nemůžeme na rozdíl od jiných nebezpečí vnímat. Není cítit, není vidět, nemá barvu, nemá chuť a ani na něj nevzniká závislost. Jeho záření však může negativně ovlivnit lidské zdraví – zejména může přinášet nebezpečí výskytu rakoviny plic.

Opatření izolace proti radonu u novostaveb rozdělujeme podle výskytu radonu:

  • ochrana staveb protiradonovou izolací při nízkém radonu
  • ochrana staveb protiradonovou izolací při středním radonu
  • ochrana staveb izolací proti radonu při vysokém radonu

Ochrana staveb protiradonovou izolací při nízkém radonu:

V daném případě se nevyžaduje, ale také současně nezakazuje speciální opatření proti pronikání radonu. Dostatečnou ochranou objektu je kvalitou standartní hydroizolace navržená podle hydrofyzikálního namáhání spodní stavby objektu. Tato hydroizolace musí být provedena celistvě a spojitě se svařenými spoji po celé kontaktní ploše objektu.

Ochrana staveb protiradonovou izolací při středním radonu:

Za dostatečné protiradonové opatření se považuje provedení všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii těsnosti, tzn. s protiradonovou izolací, která plní zároveň i funkci hydroizolace (2 in 1). Za protiradonovou izolaci považujeme v souladu s ČSN 73 0601 každou relativně kvalitnější hydroizolaci s dostatečně dlouhou životností a se stanoveným součinitelem difuze radonu, pomocí kterého se vypočítá potřebná tloušťka izolace proti radonu. Uvedená izolace musí být položena spojitě v celé ploše kontaktní konstrukce, tj. i pod stěnami.

Ochrana staveb izolací proti radonu při vysokém radonu:

Za dostatečnou ochranu objektu proti radonu se považuje provedení všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii těsnosti, tzn. s protiradonovou izolací, která plní zároveň i funkci hydroizolace (2 in 1), pokud hodnota třetího kvartilu OAR (viz. Protokol o měření) nepřesáhne dané hodnoty.

Pro více informací volejte:

Miroslav Zelený Miroslav Zelený Miroslav Zelený
604 698 697 604 698 697 604 698 697

Další užitečné informace:

Doporučujeme navštívit nejširší nabídku garáží a přístřešků v ČR www.hotove-garaze.cz

Realizujeme kompletní stavbu základových desek (spodních staveb) na klíč. Dále našim zákazníkům zajišťujeme přípravné a dokončovací stavební práce například pokládku zámkové dlažby – více na www.dlazba-ploty.cz.

NABÍDKA PRODUKTŮ

OSTATNÍ OSTATNÍ OSTATNÍ OSTATNÍ
Kompletní nabídka Kompletní nabídka Kompletní nabídka Kompletní nabídka

| Hliníkové přístřešky a pergoly | Ocelové přístřešky na auto | Levné hliníkové pergoly | Betonové garáže | Plechové garáže s omítkou | Levné garáže | Plachtové garáže | Prémiové hliníkové pergoly | Levné pergoly |

Kvalita světových značek

loga loga loga loga loga loga loga

2024 Copyright | Všechna práva vyhrazena Hobbytec CZ s.r.o. | www.hotovedomy.cz | Tvorba: TOVARNA.CZ s.r.o. | Webdesign: GLIPS